Bemanning siden 1997

BackUp er et bemannings- og rekrutteringsselskap etablert i 1997. Vi har lang erfaring og er fortsatt like engasjerte i å finne gode matcher mellom kandidater og kunder. Det aller beste vi gjør er å følge noen inn i drømmejobben, eller å finne talentet som overgår vår oppdragsgivers forventninger.

Vi har en solid kundeportefølje og kandidatbase, og gjennom våre avdelingskontorer bemanner vi i dag store deler av Norge.

BackUp Gruppen

Ingen er gode på alt, men i BackUp dekker vi likevel bredt. Vi  er organisert i tre selskaper, hvor hvert selskap dekker bemanning innen sitt fagområde.

BackUp Personell

kontor, administrasjon
økonomi, regnskap, lønn
service, salg
lager, logistikk

BackUp Byggpersonell

 bygg & anlegg
 industri

BackUp Solutions

Tariffert selskap (El og IT).
 elektrobemanning til bygg & anlegg og onshore/offshore 

BackUp  – et sikkert samarbeid

Vi er oppriktig engasjert i våre kunders behov og genuint opptatt av å være den beste arbeidsgiver for våre medarbeidere. Vårt fokus på kvalitet, tilgjengelighet, ryddige arbeidsforhold og HMS gjør at vi er en trygg samarbeidspartner for både kunder og medarbeidere.

Medlem av Bemanningsbransjen i NHO
Revidert Arbeidsgiver
Godkjent bemanningsforetak
Sertifisert i StartBank og  Achilles
Fritak for solidaransvar for skatt
Sertifisert på evne-, og personlighetstester

Våre verdier

Vi er pålitelige og inkluderende, og har et oppriktig engasjement i å finne gode løsninger. Verdiene er våre grunnpilarer og vi tror det er gjennom disse du vil merke en forskjell – enten du er oppdragsgiver eller ansatt.

Pålitelig
Engasjert
Inkluderende

HMS

Våre medarbeidere skal ha trygge arbeidsforhold og et godt arbeidsmiljø som forebygger skader og yrkesrelatert sykdom.

BackUp har overordnet ansvar for at sikkerheten til våre medarbeidere blir ivaretatt på arbeidsplassen samt å påse at medarbeider er utstyrt med nødvendig sikkerhets-, verneutstyr og byggekort der dette er påkrevd.
Oppdragsgiver har ansvar for å tilrettelegge for et trygt og godt arbeidsmiljø, gi innføring i bedriftens HMS-regler og inkludere innleide medarbeidere i gjeldende HMS-rutiner på lik linje som egne ansatte.
Medarbeider har ansvar for å gjøre seg kjent med gjeldende HMS-regler på arbeidsplassen og plikter å følge alle regler og påbud.

Avvik, ulykker/skader eller nestenulykker
Dersom det oppstår skader, eller det er forhold som oppleves som avvikende for å ivareta trygt og godt arbeidsmiljø skal dette meldes enten til din konsulent eller verneombud i BackUp.
Dette gjelder f.eks.
ulykker/skader eller nestenulykker
brudd på HMS og sikkerhetsregler
brudd på lover, interne regler eller etiske normer

Personvern og cookies