Velkommen til BackUp Personell

Vårt fokus er å levere kvalifisert bemanning til både midlertidige og faste stillinger. Vi er et selskap med solide grunnverdier og med et et oppriktig engasjement i våre kunders behov og våre medarbeideres ønsker.  Les mer

KUNDESERVICE / SALG

Felles for mennesker som lykkes innen service og salg er at de har trivsel og kompetanse til å yte service, være problemløsere og tilrettelegge for andre. Ofte er det små ting som skaper en stor forskjell om en person lykkes og trives i slike roller. BackUp har god erfaring i å kartlegge kandidater og levere til stillinger som f.eks:

- Salgskonsulenter
- Salgsledere
- Kundeservice
- Teamledere

KONTOR / ØKONOMI

Det er mange ulike ansvarsoppgaver og roller innen kontor, administrasjon og økonomisk relaterte stillinger.
BackUp har lang erfaring med å rekruttere til stillinger uavhengig av type selskap stillingen skal besettes i, hvilken ansvarsrolle eller krav til spesifikk fagkompetanse og erfaring.

Vi dekker alle typer stillinger innen:

- Administrasjon
- HR og personal
- Markedsføring
- Økonomi, regnskap, inkasso
- Lønn


TEKNISKE YRKER

Vi dekker stillinger knyttet til mekaniske og tekniske fag. Herunder har vi stillinger innen produksjon, vedlikehold, service og reparasjon. Innen disse fagområdene vinnes stadig nye kunnskaper bl.a. som et resultat av ny teknologi, nye materialer og gjennom nye arbeids- og organisasjonsformer. Noen yrker er rettet mot industriprosesser, andre er rettet mot vedlikehold eller kunderelatert virksomhet.
Eksempler på stillinger innen mekaniske og tekniske fag:

- Maskinarbeider
- Maskinteknikk
- Bilmekaniker
- Elektromekaniker
- Mekatronikk
- Driftstekniker


LAGER / LOGISTIKK / TRANSPORT

BackUp dekker stillinger fra ufaglært personell til tyngre stillinger innen lager, logistikk, transport.
Vi dekker stillinger innen disse kategoriene:

- Produksjon
- Lager
- Logistikk
- Innkjøp
- Sjåfører
- Spedisjon
Meny