Søke jobb hos BackUp

Når du skal søke jobb hos BackUp må du registrere deg i vår CV-base. Jo mer informasjon du registrerer, jo enklere er det for oss å vurdere deg til aktuelle stillinger.

• Registrer kontaktinformasjon
• Registrer hvilke stillinger du ønsker og er kvalifisert for
• Last opp CV og søknad
• Last opp dokumentasjon på kvalifikasjoner og erfaring (attester/vitnemål/fagbrev osv)

Ønsker du senere å oppdatere din informasjon kan du logge deg inn på din profil.

Innkalt til intervju?

Det betyr at vi er interessert i å vite mer om deg.
Hver stilling krever utvalgte kvalifikasjoner, men også ulike personlige egenskaper. Vår oppgave er å finne den beste matchen mellom deg og de jobbene vi tilbyr.

Før du skal i intervju anbefaler vi at du forbereder deg på spørsmål om:
• Dine erfaringer og kvalifikasjoner
• Hva som motiverer deg og dine personlige egenskaper
• Dine forventninger og ønsker til ny jobb

Etter intervjuet vil vi oppdatere relevant informasjon på din profil i vår CV-base og vurdere deg opp mot aktuelle stillinger.

Du fikk jobben. Hva skjer nå?

Du blir ansatt i BackUp for å jobbe hos våre kunder som trenger ekstra bemanning grunnet sykefravær, en arbeidstopp eller et større prosjekt som skal gjennomføres. Hos vår kunde vil du få muligheten til å vise frem ditt potensiale og samle ny erfaring. Din personalrådgiver i BackUp vil sørge for at du blir fulgt opp og ivaretatt under hele arbeidsforholdet.

I noen tilfeller oppdager våre kunder talenter de ikke vil gi slipp på og mange av våre medarbeidere har fått tilbud om fast jobb i bedriften etter endt vikariat.

BackUp rekrutterer også til faste stillinger. Dersom du blir direkte ansatt hos en av våre kunder vil vi gjennomføre en oppstartsamtale med deg. Dette gjør vi for å sørge for at du er godt forberedt til oppstart hos din nye arbeidsgiver.

Uavhengig om det er en fast eller midlertidig stilling kan du være trygg på at BackUp vil gjennomføre prosessen på en profesjonell og ryddig måte.

BackUp som arbeidsgiver

Vi har ansatt deg med all vår tillit til å representere BackUp ute i jobb hos våre kunder. Vi kommer til å følge deg tett, og du kommer til å ha oss i ryggen hele veien.
BackUp har forøvrig samme arbeidsgiveransvar som alle andre bedrifter og følger alle regler og vilkår som gjelder for et ansettelsesforhold. Du vil få samme arbeidsbetingelser som om du var ansatt i bedriften du jobber hos.

BackUp er Revidert Arbeidsgiver. Det betyr at vi har en ekstern revisor som jevnlig gjennomfører revisjon av våre forpliktelser som arbeidsgiver og vår etterlevelse av regler i arbeidsmiljøloven.

BackUp er en pålitelig, engasjert og inkluderende arbeidsgiver.

Personvern og cookies