Revidert arbeidsgiver

BackUp er sertifisert som Revidert Arbeidsgiver. Dette bekrefter at BackUp etterlever sentrale prinsipper i arbeidsmiljøloven og opptrer som en seriøs og profesjonell arbeidsgiver.

Om Revidert Arbeidsgiver
♦ En obligatorisk revisjonsordning for bemanningsselskaper som er medlem i NHO Service og Handel

♦ En ekstern forhåndsgodkjent RA-revisor gjør jevnlige revisjoner av våre rutiner og praksis når det gjelder sentrale forpliktelser vi har som arbeidsgiver etter arbeidsmiljøloven

♦ Revisjonen kvalitetsikrer våre rutiner og bidrar til kontinuerlig kvalitetsutvikling

♦ Kriteriene i revisjonsordningen er utviklet i dialog med bransjen og Arbeidstilsynet

♦ Revisjonen utføres hvert annet år

Skriv en kommentar