Veterinærinstituttet har samarbeidet med BackUp Personell siden 2015. De har bistått vår tekniskavdeling med relevant bemanning.
Det som skiller BackUp fra andre leverandører er en veldig profesjonell oppfølging av hele prosessen. Min kontaktperson har skapt trygge rammer både for meg som oppdragsgiver og for de nye ansatte.

Selektiv rekruttering, gode ryddige kontrakter, aktiv og meget hyggelig oppfølging gjør BackUp Personell til det beste bemanningsbyrået jeg har samarbeidet med.

Marcin Niziol Driftsleder