Jeg er glad for muligheten jeg fikk, det jeg har oppnådd og opplevd gjennom min tid i BackUp.
Jeg fikk tilbud om ett års vikariat i første omgang, noe som skulle vise seg å bli et kjempefint år. Mye takket være min behjelpelige og profesjonelle rådgiver i BackUp som gjorde at jeg følte meg ivaretatt hele veien. Jeg opplevde tett oppfølging, god kommunikasjon og gjensidig respekt. Jeg har nå fått fast jobb i samme bedrift.
BackUp fortjener all ros for måten de behandler sine ansatte på.

Jovan Pantelic Drifttekniker (Tidligere BackUp-ansatt)