MANGLER DU NOEN?

Vi kan hjelpe din bedrift  slik at du har den optimale bemanningen til enhver tid.

Det kan være tidkrevende å finne erstattere eller nye medarbeidere. For lite bemanning har konsekvenser for en bedrifts leveringskraft og muligheter for videre utvikling. Det er ikke lønnsomt å være overbemannet, men det er heller ingen investering å være underbemannet over tid.

Du er best i ditt fag, mens vi er gode på rekruttering og bemanning. Vi sier ikke at du ikke er god, men vi antar at du har andre oppgaver å bruke tiden på.

VÅR VISJON
Vi skal gjøre våre kunder enda bedre.

INNLEIE ELLER FAST ANSETTELSE?

Innleie/ Midlertidig bemanning
Har du sykefravær eller ekstra mye å gjøre en periode kan du leie inn bemanning fra BackUp for å komme over kneika.
Vi har arbeidsgiveransvar for innleide medarbeidere, mens du har rollen som arbeidsleder med ansvar for opplæring, kontroll og oppfølging på arbeidsplassen.
I innleieperioden vil vi ha tett oppfølging for å avstemme at alt fungerer optimalt for alle parter.

Fast ansettelse
Om du skal dekke en stilling på permanent basis kan du overlate hele eller deler av rekrutteringsprosessen til oss.
En vellykket rekruttering krever tid og ressurser, og vi vet hvor viktig det er at dette gjøres riktig.
Vi gjør et grundig forarbeid, gjennomfører rekrutteringen med beste mål for øyet og vil representere din bedrift profesjonelt gjennom hele prosessen.

HVORFOR BRUKE BACKUP?

Vi er engasjerte. Vi ønsker at du skal lykkes og vil alltid gjøre vårt beste for å finne den beste løsningen for deg. Vi bruker all vår arbeidstid til å dekke ledige stillinger og har tilgang til flere kandidater, CV-baser og annonsekanaler enn andre bedrifter.

Vi er pålitelige. Du kan stole på at vi gjør det vi sier vi skal gjøre. Vi representerer din bedrift på en profesjonell måte og behandler sensitiv informasjon konfidensielt.

Vi er inkluderende. Vi er tett på både deg og medarbeider hele veien. Enten det er til oppdragets slutt, eller til vedkommende er fast ansatt hos deg.

 

Personvern og cookies