BEHOV FOR NY MEDARBEIDER?

Vi kan hjelpe din bedrift  slik at du har den optimale bemanningen til enhver tid.

Det kan være tidkrevende å finne erstattere eller nye medarbeidere. For lite bemanning har konsekvenser for en bedrifts leveringskraft og muligheter for videre utvikling. Det er ikke lønnsomt å være overbemannet, men det er heller ingen investering å være underbemannet over tid.

Du er best i ditt fag, mens vi er gode på rekruttering og bemanning.

VÅR VISJON
Vi skal gjøre våre kunder enda bedre.

INNLEIE ELLER FAST ANSETTELSE?

 

Innleie/ Midlertidig bemanning

Har du sykefravær eller ekstra mye å gjøre en periode kan du leie inn bemanning fra BackUp.
Vi har arbeidsgiveransvar for innleide medarbeidere, mens du har rollen som arbeidsleder med ansvar for opplæring, kontroll og oppfølging på arbeidsplassen.
I innleieperioden vil vi ha tett oppfølging for å avstemme at alt fungerer optimalt for alle parter.

Rekruttering til faste stillinger

Vi hjelper deg med å finne den rette medarbeideren til akkurat din bedrift. Rekruttering omfatter hele prosessen som foregår fra behovet oppstår og til din nye medarbeider er på plass.

BackUps prosess innebærer:

 • kartlegging av bedrift og stilling(er)
 • annonsering i ulike medier for å nå relevant målgruppe
 • søk i CV-databaser (interne og eksterne)
 • direkte henvendelser til aktuelle kandidater (search/headhunting)
 • søknadshåndtering
 • kartlegging og vurdering av søkere
 • utvelgelse
 • personlighet- og evnetest
 • referanseinnhenting
 • forberedelse av kandidat før ansettelse
 • oppfølging etter ansettelse

Vi bruker de kanalene som er nødvendig for å finne riktig medarbeider. Du kan overlate hele eller deler av rekrutteringsprosessen til oss. Vi gjør et grundig forarbeid og vil representere din bedrift profesjonelt gjennom hele prosessen.

 

HVORFOR BRUKE BACKUP?

 

Vi er engasjerte. Vi ønsker at du skal lykkes og vil alltid gjøre vårt beste for å finne den beste løsningen for deg. Vi bruker all vår arbeidstid til å dekke ledige stillinger og har tilgang til flere kandidater, CV-baser og annonsekanaler enn andre bedrifter.

Vi er pålitelige. Du kan stole på at vi gjør det vi sier vi skal gjøre. Vi representerer din bedrift på en profesjonell måte og behandler sensitiv informasjon konfidensielt.

Vi er inkluderende. Vi er tett på både deg og medarbeider hele veien. Enten det er til oppdragets slutt, eller til vedkommende er fast ansatt hos deg.

 

Personvern og cookies